• Giải pháp quản lý chấm công hikvision

   

  Thiết bị độc lập này tích hợp các thuật toán vân tay mới nhất trong khi hỗ trợ nhiều phương pháp xác thực, bao gồm thẻ ID và mã

   

  PIN. Quá trình xác định danh tính diễn ra nhanh hơn và báo cáo chấm công chính xác hơn.

   

  Công nghệ này có rất nhiều ứng dụng trong thị trường SMB, bao gồm cửa hàng, cửa hàng bán lẻ, v.v.

   

  Với sản phẩm của chúng tôi, nhân viên có thẩm quyền có thể điều khiển cửa từ xa thông qua máy khách di động. Công nghệ kiểm

   

  soát vào ra của Hikvision mang đến sức mạnh và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

  broken image
  broken image
  broken image