• Trường tín phân phối giải pháp vembu sao lưu dữ liệu máy chủ ,máy tính và các ứng dụng mail,kế toán,database..

  broken image

  Tín năng :

  Giải pháp Vembu sao lưu toàn diện từ máy chủ vật lý windows linux, máy chủ ảo hóa vmwave , google drive và microsoft 365, ứng dụng SQL ...

   

  Sao lưu dữ liệu nhanh chóng dễ dàng , lưu trữ bản sao lưu qua cloud đám mây của hãng hoặc lưu trữ bản sao lưu tại máy chủ của doanh nghiệp

   

  sao lưu dữ liệu vembu
 • Demo hệ thống Vembu