• Cho Thuê thiết bị wifi,camera,router,thiết bị tin học...kèm dịch vụ bảo trì hàng tháng

   

  Và Trường tín còn triển khai các dịch vụ sau:

   

  1) Dịch vụ bảo trị hệ thống mạng wifi ,camera

  2) Dịch vụ triển khai hạ tầng máy chủ cho doanh nghiệp

  3) Dịch vụ đánh giá hệ thống wifi khách sạn ,resort

  4) Dịch vụ triển khai google cloud

  5) Dịch vụ triển khai hệ thống mail và lưu trữ dự liệu Nas

  6) Dịch vụ thi công hệ thống mạng wifi ,camera,tổng đài ..

  Dịch vụ thuê wifi và camera router