• Thiết bị lưu trữ Nas Synology sao lưu và khôi phục dữ liệu

   

  https://www.synology.com/vi-vn/dsm/overview/file

   

  Tính năng sao lưu mạnh mẽ, Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và Khôi phục tức thì sau sự cố

  broken image

  Active Backup for Google Workspace

  https://www.synology.com/vi-vn/dsm/feature/active_backup_google_workspace

   

  Sao lưu và tập trung dữ liệu Google Workspace vào thiết bị NAS Synology

  broken image

  Quản lý và truy cập dữ liệu ở mọi nơi

  broken image

   

  Synology khai thác sức mạnh của NAS để chạy các máy ảo hoặc dùng làm bộ nhớ cho môi trường máy ảo

  nas synology sao luu du lieu

  Lữu trữ và giám sát camera với Synology

  https://www.synology.com/vi-vn/surveillance

   

  Bảo vệ doanh nghiệp, gia đình của bạn bằng Surveillance Station trực quan, đáng tin cậy, cung cấp các công cụ quản lý video và giám sát thông minh