D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |
  • D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |
  • D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |
  • D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |
  • D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |

D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | Anten 23dBi | Chuẩn AC | PoE 24VDC |

WIS D523AC | Tầm xa 20 kilomet |PTP 500mbps băng thông | 5ghz band | cổng mạng 1Gbps | Anten 23dBi | Chuẩn AC
PoE 24VDC


Điểm nối điểm cho hệ thống cần truyền tải rất lớn như :

-Backbone link 2 tòa nhà

-Camera độ phân giải cao

-Nối 1 khu dân cư ở vùng xa mà nhà mạng chưa đầu tư Internet tới
More Details