Tổng Đài Grandstream UCM6300A - 250 máy nhánh

Tổng Đài Grandstream UCM6300A - 250 máy nhánh


- Model : Grandstream UCM6300A

-Là tổng đài IP thế hệ mới của hãng Grandstream USA

- Hỗ trợ Siptrunk kết nối các nhà mạng, tích hợp 250 máy nhánh điện thoại IP (nền TCP/IP)

- Họp hội nghị

- Hỗ trợ các đầu số 1900xx ,1800xx., 08xxx

- Kết nối siptrunk kết nối các line FPT ,VNPT ,Viettel, CMC ..

- Chức năng ghi âm cuộc gọi , chuyển cuộc gọi ,nhạc nền , gọi đi bằng mật khẩu

- Cấu hình triển khai nhanh chóng

- Quản trị tổng đài từ xa qua cloud của hãng

- Hỗ trợ hội nghị Audio tới 50 site

- Tích hợp CRM hãng vtigercrm , sugarcm ...