PoE Injector | 1 cổng Gigabit PoE | chuẩn 802.3af/at 48VDC
  • PoE Injector | 1 cổng Gigabit PoE | chuẩn 802.3af/at 48VDC
  • PoE Injector | 1 cổng Gigabit PoE | chuẩn 802.3af/at 48VDC

PoE Injector | 1 cổng Gigabit PoE | chuẩn 802.3af/at 48VDC

PoE Injector | 1 cổng Gigabit PoE | chuẩn 802.3af/at 48VDC
More Details

- Dùng cho tất cả Cloud Wifi của WISNetworks 

- Tương thích cho Camera IP dùng PoE chuẩn 802.3af/at 48VDC (nhiều hãng khác nhau)

- Tương thích cho điện thoại VoIP dùng PoE chuẩn 802.3af/at 48VDC

- Tương thích cho wifi dùng PoE chuẩn 802.3af/at 48VDC (nhiều hãng khác nhau)