PoE Switch - WIS SG900P | 8 cổng Gigabit PoE | Chuyển đổi các chuẩn PoE

PoE Switch - WIS SG900P | 8 cổng Gigabit PoE | Chuyển đổi các chuẩn PoE

Switch SG900P

PoE có 3 dạng điện áp thông dụng là 12VDC / 24VDC / 48VDC - tương ứng với loại thiết bị mạng sử dụng

SG900P là thiết bị có tính năng chuyển đổi cho điện áp Output (Volt) của tất cả cổng LAN