Q300E | Tầm xa 2 kilomet | 100mbps Băng thông PTP | 5 ghz | Anten 14dBi
  • Q300E | Tầm xa 2 kilomet | 100mbps Băng thông PTP | 5 ghz | Anten 14dBi
  • Q300E | Tầm xa 2 kilomet | 100mbps Băng thông PTP | 5 ghz | Anten 14dBi

Q300E | Tầm xa 2 kilomet | 100mbps Băng thông PTP | 5 ghz | Anten 14dBi

Q300 | 5 ghz | 100mbps Băng thông PTP

Quản lý tập trung - Theo dõi từ xa

More Details

Thường dùng trong các trường hợp như :
1.Nối buồng thang máy (và các thiết bị trong đó) với đầu ghi (thường đặt tại phòng điều khiển)
2.Nối cổng bảo vệ (có camera và barrier giữ xe) với trung tâm điều khiển
3.Nối 2 quán cafe với nhau (để dùng chung 1 license của hệ thống phần mềm bán hàng)
4.Các events 2-3 ngày cần nhanh gọn lẹ

Xem thêm https://www.wisnetworks.vn/blog/wifi-cho-thang-may

DATASHEET Q300E