Q5300 | Tầm xa 10 kilomet | 200bmps băng thông PTP | 5ghz band |  Anten 14dBi |
  • Q5300 | Tầm xa 10 kilomet | 200bmps băng thông PTP | 5ghz band |  Anten 14dBi |
  • Q5300 | Tầm xa 10 kilomet | 200bmps băng thông PTP | 5ghz band |  Anten 14dBi |

Q5300 | Tầm xa 10 kilomet | 200bmps băng thông PTP | 5ghz band | Anten 14dBi |

Q5300 | 5ghz band | cổng mạng 1Gbps | Anten 14dBi | 200bmps băng thông PTP
More Details