WCAP-AC |  2 băng tần 2,4ghz & 5ghz | tốc độ  1167 mbps | Free Cloud quản trị
  • WCAP-AC |  2 băng tần 2,4ghz & 5ghz | tốc độ  1167 mbps | Free Cloud quản trị
  • WCAP-AC |  2 băng tần 2,4ghz & 5ghz | tốc độ  1167 mbps | Free Cloud quản trị

WCAP-AC | 2 băng tần 2,4ghz & 5ghz | tốc độ 1167 mbps | Free Cloud quản trị


- Chuẩn 802.11ac Tốc Độ 1167 Mbps dual band 2,4Ghz và 5Ghz MIMO

- Công suất Power 23dbm (200mw)

- load balancing cân bằng tải giữa các wifi

- CPU (Qualcomm Atheros 720MHz) , Ram 128Mb

- Tính năng wifi maketing captive portal

- Hỗ trợ 100+ người sử dụng (khuyên dùng 70-80 users)

- 4 dbi Integrated antenna

- Hỗ trợ nhiều SSID

- Kèm sẵn 802.3af Poe theo thiết bị

- Công nghệ beamforming,band steering tối ưu sóng wifi

- Công nghệ fast roaming chuyển vùng nhanh chóng

- Quản trị cloud free hoặc phần cứng controller hoặc StandAlone

- Dễ dàng lắp đặt