Điện Thoại IP Grandstream  GRP2601
  • Điện Thoại IP Grandstream  GRP2601
  • Điện Thoại IP Grandstream  GRP2601
  • Điện Thoại IP Grandstream  GRP2601
  • Điện Thoại IP Grandstream  GRP2601

Điện Thoại IP Grandstream GRP2601

858.000₫
Điện thoại IP, 2 cổng LAN 10/100 (không PoE), 2 tài
khoản SIP, Màn hình LCD, Jack tai nghe RJ9, Contact
1000 số, Call log 200 số, OpenVPN, tích hợp quản lý
Cloud.
Bảo hành 12 tháng
Quantity
Coming soon
Add to cart