Điện thoại IP Grandstream GRP2603 - Gigabit 1
  • Điện thoại IP Grandstream GRP2603 - Gigabit 1
  • Điện thoại IP Grandstream GRP2603 - Gigabit 1
  • Điện thoại IP Grandstream GRP2603 - Gigabit 1

Điện thoại IP Grandstream GRP2603 - Gigabit 1

1.485.000₫
Model: GRP2603 - Gigabit
- 6 tài khoản Sip, 2 cổng mạng 10/100/1000
- Màn hình LCD 2,48"" đèn nền ban đêm, jack cắm tai
nghe, danh bạ 2000 số tự động đồng bộ toàn công ty,
800 lịch sử cuộc gọi,
- Hỗ trợ quản lý qua cloud từ smartphone và PC
- Âm thanh chuẩn HD
Bảo hành 12 tháng
Quantity
Coming soon
Add to cart