Switch Grandstream GWN7803 24 Port

Switch Grandstream GWN7803 24 Port

0₫


Switch Poe Grandstream GWN7803 24 port Gbps

- 4 cổng quang SFP và 24 cổng mạng gigabit layer 2

- Băng thông capability 56Gbps

- Hỗ trợ Vlan, IGMP, DHCP server..

- Sử dụng cho PC, Camera, Wifi, IP phone

- Quản lý miễn phí qua cloud điện toán đám mây
Quantity
Coming soon
Add to cart
More Details

Switch Grandstream layer 2 ,layer 3 và Poe đều quản lý qua cloud gwn.cloud miễn phí , tích hợp nhiều tính năng Qos,Port Vlan , Port security...

Datasheet thông số sản phầm download tại 

https://www.grandstream.com/hubfs/Product_Documentation/GWN7800%20Series/Datasheet_GWN7800_Series_English.pdf